2022 var året der gjenåpningen av samfunnet etter pandemien også preget BCC Grenlands aktivitetsnivå og menighetsliv. Flere store felles arrangementer involverte mange av medlemmene på ulikt vis. Alt fra bidrag til BUK Påskecamp med musikalinnslag, til frivillig innsats både lokalt og på BCCs internasjonale stevner.