Året 2021 ble nok et år der perioder med begrensninger i muligheter til å møtes slik vi er vant til, utfordret oss som en aktiv og livskraftig menighet med et høyt medlemsengasjement. Til tross for utfordringer har året vært innholdsrikt og preget av mange høydepunkter for medlemmene i BCC Grenland.