Et aktivt menighetsliv kjennetegnet året 2023, med en rekke sentrale samlinger som ungdomsmøter, søndagsskole og søndagsmøter. I tillegg har det vært ukentlige aktiviteter i våre samarbeidende foreninger, som tilbyr varierte aktiviteter for barn og ungdom.
Bibelundervisning og trosopplæring er et tilbud for alle 15-åringer, som ble markert med fest for de unge. Det har vært arrangert flere seniortreff for aldersgruppa over 60 år. Barnevelsignelse, dåp og nattverd har også blitt gjennomført.
BCC Grenland er en menighet med over 1000 medlemmer, og det har vært jobbet målrettet med å legge til rette for gode, inkluderende møteplasser for medlemmene. Det å forebygge utenforskap er et viktig samfunnsoppdrag, og et sentralt mål er at aktivitetene skal bidra til å skape tilhørighet og trosfellesskap, uavhengig av alder, kjønn og sosial og økonomisk status.
 
Se vedlagt årsrapport med økonomi og nøkkeltall, samt årsregnskapet.