2022 var året der gjenåpningen av samfunnet etter pandemien også preget BCC Grenlands aktivitetsnivå og menighetsliv. Flere store felles arrangementer involverte mange av medlemmene på ulikt vis. Alt fra bidrag til BUK Påskecamp med musikalinnslag, til frivillig innsats både lokalt og på BCCs internasjonale stevner.

I tillegg var 2022 året hvor alle som ønsket medlemskap i BCC Grenland ble bedt om å melde seg inn på nytt i løpet av høsthalvåret, ettersom nye vedtekter og medlemsvilkår ble vedtatt på årsmøtet i 2021. Ny givertjeneste ble også lansert og vedtatt, og trer i kraft fra og med 2023. Gjennom året ble det lagt ned mye arbeid i informasjon om dette.

Satsning på Bible Kids

Satsning på arbeidet for barna i trossamfunnet har ført til fornyelse av organiseringen av søndagsskolen. Barna som går på søndagsskolen i BCC Grenland er nå delt i tre ulike aldersgrupper som møtes til aktiviteter. Her blir de hver søndag presentert for bibelhistorier, og det arrangeres interaktive dager der barna kan utforske Bibelens budskap gjennom spill, oppgaver og filmer.

Fellesskapstiltak for seniorene

Et tiltak av samfunnsnyttig betydning er møtepunktene og aktivitetene for seniorgruppen i BCC Grenland. Dette arbeidet forebygger ensomhet og stimulerer til aktivitet selv i godt voksen alder. Denne gruppen møtes fast til turer og fellesskap, der trosoppbyggelse står sentralt, men også gode samtaler, fysisk aktivitet og bevertning er gode innholdselementer. Det ble arrangert busstur for å besøke trosfeller i BCC Østfold på vårparten, og før jul ble det arrangert julebord som en fin avslutning på året.

Satsning på fasiliteter og aktiviteter for ungdom

Med en ungdomsgruppe som teller i overkant av 300 medlemmer, er trygge, allsidige og tilrettelagte aktivitetstilbud et viktig satsningsområde. Det har vært arrangert faste felleskvelder på Oslofjord Arena, med sportsaktiviteter, trosoppbyggelse og uformelt fellesskap. I tillegg er det utviklet gode og fleksible fasiliteter å samles i lokalt, for å tilrettelegge for mer trivsel og uformelle møtesteder. Det har også blitt servert mat til alle etter ungdomsmøtene, som arrangeres fast en gang i uka.