27.07.2023

Gjennom det siste året har 26 unge og håpefulle 14-åringer deltatt på Bibelundervisning (BU). På mandager har de vært samlet, sammen med mentorer og hovedansvarlige, i ungdommens egen «hub» i menighetslokalet på Grasmyr.

Gjennom det siste året har 26 unge og håpefulle 14-åringer deltatt på Bibelundervisning (BU). På mandager har de vært samlet, sammen med mentorer og hovedansvarlige, i ungdommens egen «hub» i menighetslokalet på Grasmyr. 

Vi fikk være med en på en av disse samlingene, og denne mandagen var det «Synd og samvittigheten» som var tema. Bo, en av mentorene som møtte oss, forteller litt om hva han tenker om BU som konsept: 

«Målet er at ungdommene gjennom å delta i denne undervisningen skal få en dypere forståelse av hvorfor og hvordan Bibelen er relevant for oss som lever i dag. Gjennom praktiske eksempler gis det en kontekst for det de hører på møtene. 

Vi jobber aktivt med å få budskapet forståelig ved å bruke ord og uttrykk og eksempler som er forståelig, og som kan inspirere de unge til å praktisere Jesu ord i eget liv. 

Min egen drivkraft til å være med på dette arbeidet er at jeg ser at dette er en god arena for å knytte gode bånd og få hjertekontakt med den enkelte ungdom som er her. Det er også en egnet setting med gode rammer for å kunne diskutere og utforske ulike bibelske temaer sammen.» 

Etter litt mingling, satte både mentorene og BU-ungdommene seg i en sirkel, og gjennomgangen av tema begynte. Det var en avslappet og god stemning, og deler av gjennomgangen hadde form av en felles samtale, der både mentorer og ungdommene delte erfaringer og inspirerende ord med hverandre. Noen noterer underveis, og det var en oppmerksom gjeng som fulgte godt med. 

Vi fikk noen av ungdommene i tale etterpå, der de satt i kaffebaren med en varm kopp sjokolade og noe godt å bite i. De gav uttrykk for forventninger til det de trodde de vil få lære, og så frem til mange gode opplevelser og eksempler. «Jeg håper at det fortsetter slik det har begynt, og at vi får lære ord jeg hører på møtene, men ikke helt forstår» sier en. Flere gav uttrykk for at de gledet seg til turer, med kvelder rundt bålet, aktiviteter for å bli bedre kjent, i tillegg til å lære mer om det som står i Bibelen, og lære om menighetens historie. Flere syntes også muligheten til å kunne sende inn spørsmål anonymt- og få svar i plenum, ville bli interessant. 

 

Les mer om bibelundervisning i BCC: 

https://bcc.no/2019/05/blir-man-konfirmert-i-bcc/ 

https://bcc.no/2020/10/en-forsinket-men-verdig-avslutning-for-ungdommene-pa-bibelundervisningen/ 

Søndag 14. mai var den store dagen da selve bibelundervisningsfesten ble gjennomført, og det var 26 unge og håpefulle som var samlet i den store fellessalen på Grasmyr konferansesenter. Her ble de unge feiret i en blanding av høytid, alvor og ungdommelig trivsel. Sammen med familie, slekt og venner, samt mentorer og andre ansvarlige som delte dagen med dem fikk de med det viktigste på veien videre; gode råd og formaninger om hvordan Jesus kan forbli deres venn og Hjelper igjennom livet. Da er fremtiden er lys og god!