26.04.2023

Tweens Grenland er en lokal aktivitetsgruppe for 12-åringer, med formål om å tilrettelegge aktiviteter og samlinger for barna det siste året før de går inn i tenårene.
Hver uke samles gruppa på mellom 30 og 40 barn og ti mentorer, til fellesaktiviteter med variert form og innhold. Dette er en mangfoldig aldersgruppe som representerer mange ulike interesser. Noen storkoser seg med mye liv i store grupper, mens andre ønsker en roligere setting med færre deltakere. Ønsket er å tilrettelegge for at hver enkelt av barna skal trives og føle seg inkludert og sett.
Ofte starter samlingen med å se en episode av “INTRO”, et program som BCC Media har utviklet nettopp med tanke på denne målgruppen. Mentorene forteller historier fra Bibelen eller fra nyere tid, planlegger oppgaver eller konkurranser. Litt godt å spise bidrar også bra til god stemning.
Les mer om Tweens og INTRO her.
I sentrum av alt arbeidet står kjernebudskapet om Jesu gave til menneskene. I fellesskap drøftes hvorfor og hvordan man kan velge å leve etter de verdiene som Jesus viste oss i hverdagen.