23.04.2023

Fellessalen på Grasmyr var fylt opp med unge og eldre mentorer denne tirsdagen; trenere fra sportsklubben, musikkskolelærere, foreldre og andre unge og voksne som er deltakende i- og ansvarlige for de ukentlige aktivitetstilbudene som drives av BCC Grenland og samarbeidende foreninger.

Temaet for kvelden var «Trygge barn- de voksnes ansvar», som bygger på retningslinjene BCC Norge har for barne- og ungdomsarbeidet som drives, og som skal være til hjelp for å skape sunne og gode aktivitetstilbud, der barn og unge skal trives og utvikles i gode og trygge rammer.

Forstander Bjørn Nilsen åpnet seminaret med oppfordring om å la en strøm av varme og godhet gjennomsyre fellesskapet vårt, og oppglødet hver enkelt av oss til å være åpne og inkluderende i møte med hverandre. 

Det enkelte barn og unges iboende verdi må være med som et grunnlag i alt frivillig arbeid som utføres, og det er vi voksne som skal sørge for trygge, gode og inkluderende rammer. Det skal være trygt å være den man er, og her er det fellesskapets ansvar å sørge for at det er plass til hver enkelt av våre barn og unge i våre aktiviteter og samlinger.

Temaer som grenseoverskridende atferd, overgrep og utenforskap er viktig å få satt på dagsorden, derfor er dette årlige seminaret en viktig påminnelse til alle som jobber med barn og ungdom. De ulike gruppene og samarbeidende foreningene skal jobbe videre med å konkretisere forebyggende tiltak, og sørge for at dette ikke bare blir en teoretisk tilnærming, men at ord og planer praktiseres i alt frivillig arbeid for barn og ungdom.