Det var en stor forsamling av venner, kollegaer og familie som var samlet på Grasmyr konferansesenter tirsdag 17. januar for å ta farvel med vår venn og bror Reidar Nilsen, og som i fellesskap sang nr. 10 fra sangboka vår, Herrens Veier:

«Nu er jeg sikker, for på faste klippe

min bygning står og rokkes aldri mer.

Ei gode Faders hånd meg nu kan slippe;

i Jesu død vi nu forenet er.»

Minneord om Reidar ble lest opp av datter Karine, og er i sin helhet gjengitt nederst i artikkelen.

Forstander Bjørn Nilsen forrettet i bisettelsen, og begynte med å beskrive Reidar som et godt menneske, en samfunnsbroder og en skjult støtte iblant oss. Han har fått nåde til å gjøre den gjerning Gud hadde satt han til å gjøre, og han gjorde den med stor iver.

Bjørn siterte en sang av Anna Kjærnet, nr. 382 i Herrens Veier:

I Herrens tempel sier allting: Ære!

Der er tilbedelse og hellig frykt.

Der er det skjønt og herlig å få være,

et hellig sted hvor jeg kan hvile trygt.

Videre tok han fram at det som står tilbake fra Reidars liv, er kun ære til Gud. Herren blir stående igjen som den store. Hvor er da vår ros? Den er utelukket. Når alt er gjort i troen på Jesus Kristus, så blir all vår egen ære helt utelukket, og bare takknemlighet står igjen.

Vi lærte Reidar å kjenne som en som fikk tak i det livet som Jesus åpenbarte for oss. Han hørte Hyrdens røst, og var veldig takknemlig for at han kunne få være i fårefolden, der Overhyrden går foran (Joh. 10: 3-5). Tenk å få være i denne folden, og få nåde til å utføre det hyrderøsten sier. Det fikk Reidar, og derfor var det ikke uro, men hvile og fred rundt han, både i hans liv, men også over utgangen av livet. Reidar gledet seg stort over å skulle få reise hjem til Himmelen, og møte Jesus, som han har tjent og elsket i den tiden han fikk leve blant oss.

Vi vil bære Siri og resten av familien med oss i våre tanker og bønner, og lyser fred over Reidar Nilsens velsignede minne!

Minneord fra familien

Reidar ble født i Brevik 25. -september 1959. Han var nr 5 av Ellen og Johannes sine 8 barn. Han vokste opp i et trygt og godt hjem på Åsen i Brevik. Hjemmet var åpent for venner fra inn- og utland. Der lærte han å elske vennene og tjene i menigheten. Reidar var sporty og aktiv. Ski om vinteren og om sommeren trivdes han med seiling i Solingen sin.

Etter videregående tok han byggingeniør-utdannelse og jobbet i mange år i AL Høyer i Skien. Der jobbet også Bjørn, Ole og Erik og det var en veldig velsignelse og hjelp for Reidar.

Senere jobbet han i Multiconsult og da studerte han også Geoteknikk. I 2012 begynte Reidar å jobbe i Conturo hvor han fikk jobbet med siste utbygging på Brunstad. Dette var en fin tid hvor han både fikk utfordre seg faglig samt jobbet tett med mange kjære venner.

For Reidar var det samfunnet i menigheten som var det aller viktigste. Han bidro ivrig med alt han kunne i forskjellige prosjekter og utbygginger.

I 1984 giftet Reidar seg med sin kjære Siri og de fikk 6 barn sammen, Øystein, Renate, Sondre, Susanne, Karine og Åsmund. Siden kom Bjarne og Marlene inn i familien og etter hvert 3 skjønne barnebarn.

Pappa sto veldig på for familien sin, både praktisk og med trivsel med turer i skog og mark og, båtturer om sommeren. Han var trygg og god i alt han gjorde. Det var bare fred. Vi kunne ringe Pappa om alt og fikk alltid god hjelp. Biler som sto eller bygging og oppussing av husene til oss barna.

Pappa gav også gode råd, men gav oss frihet til å velge selv. Pappa var et stort eksempel i klippefast tro.

Vi minnes en god, raus og oppofrende ektemann, pappa, svigerfar, morfar og farfar.