Året 2021 ble nok et år der perioder med begrensninger i muligheter til å møtes slik vi er vant til, utfordret oss som en aktiv og livskraftig menighet med et høyt medlemsengasjement. Til tross for utfordringer har året vært innholdsrikt og preget av mange høydepunkter for medlemmene i BCC Grenland. Noen av disse vil vi fremheve her; både de årlige hendelser som dåp, og St. Hans, ukentlig hendelser som seniortreff og ungdomsmøter, og de mer sjeldne som 150 års jubileet for BCC’s grunnlegger.

Menighetsliv

Familiedag med barnevelsignelse og misjonsløp

I starten av september ble en innholdsrik familiedag arrangert på vårt felles sted Grasmyr, hvor ung og gammel samlet seg om oppbyggelse, aktiviteter og fellesskap. Dagen åpnet med en samling med påfølgende barnevelsignelse. Foreldre kunne komme frem med sine nyfødte og få menighetens velsignelse og forbønn, og i alt 17 nye verdensborgere ble presentert for menigheten denne dagen.

Etter barnevelsignelsen var det rigget til en fornøyelig familiedag. Misjonsløpet var lagt opp som en veldedig innsamling til nettopp misjonsarbeid, og det engasjerte flere generasjoner til aktivitet og deltakelse. Musikk, mat og fellesskap utendørs gjorde dette til en minnerik dag.

Seniortreff på felles tur

Våre seniorer har vanligvis et ukentlig seniortreff på programmet. Færre treff dette året gjorde at mange hadde enda større forventninger til årets seniortur. En nydelig høstdag i september var det duket for tur til leirstedet Vatnelian, som er beliggende i Kviteseid kommune. Nærmere 50 begeistrede eldre venner hadde gledet seg til å kunne være samlet igjen, og de benyttet tiden i naturskjønne omgivelser til å gå turer, felles måltider, trosoppbyggelse og uformell trivsel rundt bålpannene.

Misjonsfest: Johan O. Smith 150 år

I BCC har vi en årelang tradisjon for å avholde misjonsfest to ganger årlig. Ansvaret som festarrangør rullerer mellom lokalmenighetene, og i oktober hadde vi i Grenland hovedansvaret. Tema for festen var 150-årsjubileet for Johan Oscar Smith og hans betydning som grunnlegger av vårt trossamfunn.

Måneder forut for festen hadde vi i BCC Grenland arbeidet med å produsere innholdet i blant annet filmer og sanginnslag. Lokale krefter sto også for bevertning etter festen. I salen på Oslofjord Convention Center var det samlet over 3000 deltakere, i tillegg til at trosfeller fra 48 land fulgte sendingen online. Festens innhold skapte en bedre forståelse for hvilken grunnvoll som ble lagt for trossamfunnet ved Johan O. Smiths liv og virke. Han omvendte seg til Gud i 1898, og det var da lite som tydet på at hans kristenliv og kontakt med andre troende skulle resultere i et verdensomspennende trosfellesskap.

Misjonsfesten ble avrunding på et internasjonalt prosjekt som har skapt stort engasjement lokalt i BCC Grenland. Prosjektet handlet om å fordype seg i de 40 første brevene Johan O. Smith skrev til sin yngre bror. Her underviser han sin bror i kristendom i praksis. Brevene var private og ikke tiltenkt den allmenne leser, men har likevel blitt en så verdifull kilde til trosopplæring at de har blitt gitt ut i bokform. Prosjektet ble kalt “Fra Begynnelsen”, og ble en viktig del av ungdomsarbeidet lokalt hele våren. Dette kom i en tid med mange restriksjoner mot å samles, og var derfor ekstra velkomment ved at det ble organisert i mindre grupper og med nettbaserte verktøy.

Les mer her

Barne- og ungdomsarbeid

Siden begynnelsen har barne- og ungdomsarbeid i BCC Grenland vært et særdeles viktig område, og slik er det fortsatt. Fra høsten 2021 har søndagsskolearbeidet blitt organisert i mer differensierte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse innhold og temaer til den alder barna er i. Det er tilrettelagt for samlinger med flere mentorer tilstede i hver gruppe, og samlingene preges av sang, fortellinger fra Bibelen formidlet på ulike måter, og med ulike digitale hjelpemidler, samt aktivitet og trivsel.

Det siste året har et nytt konsept blitt utviklet for de eldste på søndagsskolen som nærmer seg tenårene. De kalles ‘Tweens’, da de er ‘inbetween’ – i overgangen fra søndagsskolen til ungdomsklubben. Lokalt legger mentorer til rette for kvelder hvor de møtes og ser vårt eget produserte TV-program for målgruppen, samtaler om sentrale temaer og spiser mat sammen. Tilbakemeldinger fra de unge er at det har blitt ukens høydepunkt for mange, og at det fungerer som en god overgang fra søndagsskolen til å bli en del av ungdomsflokken.

BUK Grenland på sommercamp

Mye av arbeidet for ungdom i BCC Grenland skjer gjennom vår samarbeidende forening Brunstad Ungdomsklubb (BUK). Under BUKs sommercamp 2021 deltok i underkant av 260 ungdommer fra lokalleddet i Grenland.

Deltakere fra BUK Grenland bidro med innslag under den såkalte festivalkvelden, og mange frivillige fra BCC Grenland hadde vært i sving for å pynte og dekorere og skape den rette festivalstemningen rundt på området.

Første ungdomsmøte

I starten av september kunne ungdommene samles til lokal ungdomssamling igjen på lokalet på Grasmyr. Dette ble en kveld der inspirasjon og tiltakslyst preget innholdet. Forstander, mentorer og unge oppmuntret hverandre til å benytte tiden til å gjøre det gode for andre.

Dette ble en skikkelig restart for de ukentlige samlingene for ungdom, og forventningene til arrangement og møtepunkter gjennom høsten kom til uttrykk på ulike måter.

Bibelundervisning og fest for ungdom i konfirmasjonsalder

Gjennom våren og høsten har 30 håpefulle ungdommer deltatt på ukentlig bibelundervisning. Aktuelle temaer har stått på dagsordenen, og gjennom dette har de unge fått bedre innsikt i Bibelens budskap og BCC’s trosgrunnlag.

En søndag i oktober ble avslutningen på undervisningen markert med en fest for ungdommene, deres familier og alle som ønsket å dele denne høytidsdagen med dem. Inngangen til festen var en film, der de unge 15-åringene kunne dele hva som har vært mest lærerikt fra bibelundervisningen, hva de var takknemlig for og ville ta med seg videre på livsveien.

Forstander ga personlige oppmuntringer til de unge, og ungdomsledere og mentorer kom med lykkeønskninger og gode ord. De feirede fikk også utlevert en gave fra menigheten; to sentrale bøker knyttet til menighetens teologiske grunnvoll og historie.