Året 2021 ble fortsettende et annerledes år, med begrensninger i forhold til å komme sammen til møter og aktivitet lokalt. Heller ikke de internasjonale stevnene i BCC, som tradisjonen tro har vært gjennomført i høytidene, kunne gjennomføres for alle, slik man ønsket. Likevel ble det et begivenhetsrikt år med mye aktivitet og innsats i foreningen.

En av årets milepæler var det historiske årsmøte hvor vi vedtok nye lokale vedtekter, og opptak som medlem av BCC Norge og BCC-forbundet. Samtidig endret foreningen navn fra Brunstad Kristelige Menighet Grenland til BCC Grenland.

Nye lokale vedtekter

I forbindelse med at BCC Grenland ble tatt opp som medlem av BCC Norge og BCC-forbundet, ble det vedtatt nye vedtekter for lokalforeningen.

De nye vedtektene styrker den organisatoriske rammen for lokalmenigheten. Dette innebærer blant annet at årsmøtets myndighet styrkes, formålet beskrives tydeligere, og knyttes opp mot BCC-forbundets trosgrunnlag. De nye vedtektene innfører også nye medlemsbestemmelser.

Fra BKM til BCC Grenland

Lokalmenigheten i Grenland har tidligere benyttet navnet Brunstad Kristelige Menighet Grenland, forkortet til BKM Grenland.

I takt med at lokalmenigheten er blitt en del av et større internasjonalt fellesskap, og i høst vedtok å bli medlem i det nyopprettede BCC-forbundet, ble det naturlig å ta navnet BCC Grenland. Nytt navn på vår lokale forening ble vedtatt av årsmøte, som del av de nye vedtektene, 8. desember 2021.

Styret vil rette en stor takk til alle givere og frivillige som på ulike måter støtter opp om vårt menighetsliv. Det være seg både gjennom økonomiske gavebidrag, frivillige innsats og engasjement på så mange måter.

Til slutt vil vi også rette en spesiell takk til forstanderskapet i BCC Grenland og i BCC-forbundet, for den inspirasjon de gir til troslivet gjennom forkynnelse og omsorgsarbeid i menigheten.

Vi ser frem til å møtes mer fysisk igjen og ser lyst på fremtiden.

Styret i BKM Grenland

Robert Nilsen

Styrets leder

Bjørg Ditlefsen

Styremedlem

Eliza Aslaksen

Styremedlem

Tomas Fuglset

Styremedlem

Åsmund Gusfre

Styremedlem

Renathe Fuglset

Styremedlem