Året 2020 startet som vanlig med menighetens- og ungdommens nyttårsfest. Med en god kombinasjon av trosoppbyggelse, musikk og underholdning, ble disse vellykkede arrangementer som skapte motivasjon til å ta fatt på et nytt år. Våre faste aktiviteter startet opp for halvåret, og et spennende konsept fra BCC ble lansert via BrunstadTV.

Hebreerbrevet – Et inspirerende prosjekt for både unge og eldre

Et spennende leseprosjekt ble lansert fra BCC ved nyttår, hvor ungdom over hele verden skulle lese Hebreerbrevet sammen i bibelgrupper. Prosjektet hadde som formål å formidle evangeliet til ungdom ved hjelp av korte animasjonsfilmer, oppgaver og ukentlige studiosendinger.

Dette engasjementet dro med seg alle generasjoner; selv om målgruppen var ungdom, har både eldre og voksne latt seg begeistre, og både bibelkyndige og nye lesere har blitt engasjert i lesingen av Hebreerbrevet. Prosjektet varte frem til ungdommens påskecamp i april, som ble arrangert online i regi av Brunstad Ungdomsklubb.

Pandemien treffer Norge og vårt lokale menighetsliv

Lite visste vi ved inngangen av året 2020 at en pandemi skulle treffe hele verden og snu hele samfunnet og vårt lokale foreningsliv på hodet. BCC’s internasjonale Søstrestevne på Oslofjord Convention Center var det siste stevnet som ble avholdt som vanlig, før Norge stengte ned, og Erna Solberg varslet om de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Fra den ene dagen til den andre måtte vi avlyse alle våre planlagte samlinger og aktiviteter, og vente på neste beskjed fra myndighetene. Tiden fremover skulle både bli vanskelig å forutse og å planlegge.

Likevel; når vi ser tilbake på året, har ikke pandemien bremset hverken engasjement eller kreativitet, men derimot er det investert tid og krefter på å legge til rette for et menighetsliv online. På tross av begrensede fysiske samlinger, gleder vi oss over de mulighetene som teknologien har gitt oss til å samles på nye måter – både lokalt og internasjonalt.

Online-sendinger fra Brunstad TV

BCCs internasjonale stevner har vært viktige milepæler gjennom året for mange av våre medlemmer. I 2020 måtte også BCC tenke helt nytt da pandemien gjorde at de planlagte stevnene på Oslofjord Convention Center i Sandefjord ble avlyst. Et nytt interaktivt TV-studio ble skapt og ga seeropplevelsen en helt ny dimensjon. I påsken ble hele stevnet sendt som online arrangement, med program for både voksne, ungdom og barn.

Sendingene fra BCC fortsatte også i tiden etter påske, og tross de fysiske begrensninger har vi fått muligheten til å få det kristne budskapet direkte inn i hjemmene nesten hver uke, noe som har vært av stor betydning for vårt kristne fellesskap også lokalt. BKM Grenland har også fått mulighet til å bidra med sang, musikk og forkynnelse direkte fra studio som en del av sendingene fra BCC.

Lokale sendinger og aktiviteter

I BKM Grenland har vi jobbet ukentlig med å tilpasse aktivitetene iht. myndighetenes anbefalinger.
Aktiviteter for barn og unge har fra myndighetenes side hatt høy prioritet, så det har stort sett vært mulig å samles til aktivitet i mindre grupper. Utover det har vi organisert ukentlige ungdomssendinger, søndagsskolelærere har laget online tilbud til barna, og flere fester med hele menigheten har blitt streamet online med taler, sanger og festlige innslag. Lokale live-sendinger har bidratt til å bygge felleskap og inspirasjon til troen disse månedene.

Ungdommen har deltatt på fire camper lokalt, med onlinesendinger i regi av Brunstad Ungdomsklubb. På høsten kunne også bibelundervisningsfest, barnevelsignelse og seniortreff bli gjennomført innenfor gjeldende smittevernsregler.